Pravidla

Podmínky a pravidla provozu na subdoméně Guildweb.cz

1. Povinnosti uživatelů

 • Každá subdoména je povinna vložit reklamní baner na web.
 • Uživatel je povinnen dodržovat aktuálně platné podmínky a pravidla provozu.
 • Uživatel se zavazuje udržovat nezávislou kopii všech dat z hostingu na bezpečném místě, které má zcela pod svou kontrolou.
 • Při ztrátě dat na hostingu si uživatel musí obnovit všechna data z vlastní zálohy.
 • Uživatel si může pravidelně zálohovat všechna data na svém účtu a zálohu stahovat na vlastní datové úložiště.
 • Uživatel je povinnen zadat platné kontaktní údaje a udržovat je aktuální.
 • Uživatel musí udržovat své přístupové údaje v tajnosti a nepředávat je třetím osobám. Při podezření na prozrazení údajů je vhodné změnit všechna hesla.
 • Uživatel by se měl přihlásit alespoň 1 měsíčně do administrace webhostingu a měl by pravidelně sledovat změny podmínek provozu.

2. Vyloučení z provozu

 • Je zakázáno používat webhosting pro jiné účely než pro provoz webové prezentace.
 • Zakazuje se používat datový prostor pro sdílení dat nebo jako skladiště dat, které nesouvisí s hostovanými webovými stránkami nebo na ně nevede viditelný odkaz ze stránky na stejné doméně.
 • Nesmí se nahrávat soubory porušující autorská práva nebo práva třetích stran.
 • Je zakázáno přetěžovat spouštěnými skripty webserver nebo databázový server.

2.1 Přísně je zakázáno umisťovat a provozovat tyto skripty nebo webové stránky:

 • jejichž obsah poškozuje práva nebo důstojnost jiných osob
 • podvodné webové stránky (phishing, hacking, malware) nebo stránky obsahující pomlouvačné, urážlivé nebo lživé informace
 • rozesílající hromadné nevyžádné e-maily, nejen nevyžádané obchodní nabídky (SPAM)
 • skripty pro chat, online hry, sdílení nebo stahování obrázků a souborů, autosurfování, proxy, shell
 • skripty u kterých nejsou řádně plněny licenční podmínky

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 • Uživatelé umísťují obsah na freehosting Guildweb.cz na vlastní riziko.
 • Freehosting Guildweb.cz neručí za žádná data uložená na webovém prostoru a nezodpovídá za škody, které mohou vzniknout při jejich ztrátě. Hosting žádné zálohování dat neprovádí a není oprávněn zasahovat do dat uživatelů.
 • Zálohy se provádějí pouze pro VIP uživatele, ostatní non VIP zálohujeme 1x za měsíc. Ostatní zálohování je na dohodě.
 • Hosting je za účelem kontroly dodržování podmínek oprávněn zjišťovat povahu uložených dat.
 • Webhosting je zcela zdarma a je možné ho užívat tak jak je. Za ani jednu službu nejsou vybírány žádné poplatky. Není možné provádět zásadní změny v konfiguraci hostingu na přání uživatelů.
 • Poskytované služby hostingu zdarma mohou být kdykoliv přerušeny, pozastaveny nebo bez náhrady ukončeny.
 • Uživatelé používají webhosting zdarma zcela dobrovolně a nejsou k tomu nuceni. Při nespokojenosti s poskytovanými službami mohou freehosting kdykoliv přestat používat nebo přejít k jinému poskytovateli.

4. Rušení neaktivních webů

Webhosting, který nevykáže v období 30 dnů žádné přístupy, může být i s uloženými daty a doménami nenávratně odstraněn. Uživatel bude 14 dnů před smazáním varován e-mailem, aby mohl provést nápravu nebo si zazálohovat svá data.

Webové stránky bez přirozených návštěv (navštěvované pouze roboty) mohou být bez varování smazány po 3 měsících od zřízení hostingu.

4.3Uživatelům může být zdarma propůjčena subdoména 3. řádu subdoména.guildweb.cz, u které si nemohou nárokovat vlastnictví a v odůvodněných případech jim může být kdykoliv odebrána bez nároku na odškodnění.

5. Platnost pravidel

Odesláním registrace nebo přihlášením do administrace hostingu Guildweb.cz uživatel prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se k jejich dodržování.

Share Button